Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych ma priorytetowe znaczenie dla firmy BENETTE Karolina Bajor. W toku przetwarzania danych osobowych naszych klientów pragniemy zachować otwartość i transparentność. Niniejsza polityka zawiera informacje na temat rodzaju gromadzonych przez nas danych, sposobu ich przetwarzania, ochrony oraz tego, z kim nasi klienci mogą się kontaktować w razie jakichkolwiek pytań lub komentarzy.

INFORMACJE KONTAKTOWE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) BENETTE Karolina Bajor to niezależny administrator danych, odpowiedzialny za zapisywane informacje o klientach, osobach odwiedzających tę stronę internetową itp.

Informacje kontaktowe:
BENETTE Karolina Bajor
ul. Prosta 11,
42-216 Częstochowa
NIP 9492254566
REGON 521738001
e-mail: biuro@benette.eu
numer kontaktowy: +48 690 111 120

PRZETWARZANIE DANYCH KLIENTA

Podczas kontaktu z firmą przez stronę internetową, media społecznościowe czy kontakt mailowy lub telefoniczny, a także komunikacji z pracownikami obsługi klienta / pomocy technicznej, gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe klientów.

GROMADZONE I WYKORZYSTYWANE PRZEZ NAS DANE OBEJMUJĄ:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania i numer telefonu;
 • dane o ruchu dotyczące korzystania przez klientów z naszej witryny i internetu;
 • informacje o zainteresowaniach i zwyczajach klientów;
 • historię zakupów;
 • dane transakcji;
 • informacje dotyczące obsługi klienta i pomocy technicznej;
 • zdjęcia używane w mediach społecznościowych;
 • adres IP.

DANE OSOBOWE KLIENTA SĄ PRZEZ NAS GROMADZONE W JEDNYM LUB KILKU PONIŻSZYCH PRZYPADKACH:

 • otrzymanie naszej oferty, złożenie zamówienia i finalizacja zakupu;
 • wyrażenie zgody na otrzymywanie naszego newslettera oraz innych materiałów o charakterze marketingowym;
 • założenie konta użytkownika w sklepie internetowym benette.eu;
 • nawiązanie kontaktu z nami (obsługa klienta, pomoc techniczna, reklamacje itp.);

 

GROMADZIMY I PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE KLIENTA W NASTĘPUJĄCYCH CELACH NIEOSOBISTYCH I BIZNESOWYCH:

 • przetwarzanie zakupu i dostarczanie usług (naszych/klienta);
 • zarządzanie sprawami klientów;
 • wysyłka newsletterów lub innych materiałów o charakterze marketingowym;
 • tworzenie konta użytkownika i zarządzanie nim;
 • odpowiadanie na pytania;
 • prowadzenie statystyk i analiz wykorzystywanych do celów związanych z opracowywaniem produktów, optymalizacją biznesową i raportowaniem.

UZASADNIONA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH KLIENTÓW:

Uzasadnioną podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych klienta związanych z zakupem, zapewnieniem obsługi klienta i pomocy technicznej oraz zarządzaniem sprawami klientów jest honorowanie umów zawieranych między klientami a BENETTE Karolina Bajor (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6 ust. 1, pkt b).
Ponadto dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody na otrzymywanie newslettera oraz innych materiałów o charakterze marketingowym (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6 ust. 1, punkt a).
Dane osobowe przetwarzamy również w celach statystycznych i analitycznych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu związanego z opracowywaniem produktów, optymalizacją biznesową i raportowaniem (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych art. 6 ust. 1 pkt f).

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Dane klienta mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy dotyczącej przetwarzania danych, w tym:

 • partnerom hostingowym,
 • operatorom transportu,
 • dostawcom usług płatniczych,
 • partnerom handlowym w związku z zarządzaniem sprawami klientów i działaniami marketingowymi.

W pewnych okolicznościach i zgodnie z ustawodawstwem może być konieczne ujawnienie informacji organom władzy publicznej, w tym organom sądowym. Informacje mogą być na przykład przekazywane policji w przypadku podejrzenia oszustwa.

ODWOŁANIE/WYCOFANIE ZGODY

W dowolnym momencie można wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zamknąć swoje konto użytkownika w serwisie geticone.com. Jeżeli do tego dojdzie, usuwamy dane osobowe, chyba że będziemy mieli możliwość kontynuowania ich przetwarzania na innej podstawie. Aby wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera lub innych materiałów o charakterze marketingowym, wystarczy kliknąć link rezygnacji z subskrypcji w newsletterze. Aby zamknąć konto użytkownika w witrynie, należy skontaktować się z nami, pisząc na adres: biuro@benette.eu

USUNIEMY DANE OSOBOWE KLIENTA, GDY PRZESTANĄ BYĆ POTRZEBNE

Usuwamy dane osobowe klientów, gdy nie są nam już potrzebne do celów, które uzasadniały ich gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie.
BENETTE Karolina Bajor przechowuje dane osobowe związane z zakupami, obsługą klienta, pomocą techniczną oraz zarządzaniem sprawami klientów w sposób bezpieczny w terminie określonym przez obowiązujące lokalnie przepisy prawa.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

PLIKI COOKIE – CEL I ZNACZENIE

Jeśli umieścimy na urządzeniu użytkownika pliki cookie, zostanie on poinformowany o ich użyciu i gromadzeniu przez nie danych.

ZGODA NA KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Zanim jakiekolwiek pliki cookie zostaną umieszczone na urządzeniu użytkownika, poprosimy go o zgodę. Jednak pliki cookie wymagane do zagwarantowania funkcjonalności i ustawień mogą być używane bez zgody użytkownika.
Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej korzystania z plików cookie oraz ich usuwania i odrzucania znajdziesz tutaj. Informacje o wycofywaniu zgody na korzystanie z plików cookie można znaleźć w naszej polityki plików cookie.

PRAWA KLIENTA

Zgodnie z obowiązującym prawem nasi klienci mają szereg praw w odniesieniu do gromadzenia ich danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania.

W razie niezadowolenia ze sposobu postępowania z danymi osobowymi można w każdej chwili zgłosić się do lokalnego organu nadzorczego.
W przypadku pytań i wątpliwości w odniesieniu do praw klienta prosimy o kontakt z naszym doradcą ds. ochrony danych pocztą elektroniczną: biuro@benette.eu

W przypadku zamiaru dochodzenia swoich praw prosimy o dokładne sprecyzowanie swoich wymagań i kontakt z nami.
W przypadku skierowania do nas wniosku o udostępnienie danych osobowych, zmianę lub usunięcie informacji lub zgłoszenia zastrzeżeń wobec naszej polityki przeprowadzimy odpowiednie postępowanie mające na celu realizację przedstawionych w nim żądań. Postaramy się udzielić odpowiedzi tak szybko, jak będzie to możliwe i przedstawić nasze stanowisko w terminie do 14 dni.